TV Rietmolen

Tennisvereniging Rietmolen

TV Rietmolen is opgericht op 14 januari 1992 en is een gezellige tennisvereniging waar het recreatief tennissen centraal staat. Er wordt getennist op twee kunstgrasbanen. Alleen bij sneeuw en dooi en ’s avonds na 22.00 uur zijn de banen gesloten. De club kent een kern van enthousiaste leden. De open sfeer en diverse activiteiten zullen het u makkelijk maken aansluiting te vinden binnen onze tennisvereniging, zodat u snel mensen kunt leren kennen om een balletje mee te slaan.

Onze banen zijn gelegen binnen het terrein van de DAR (Dorpsaccomocatie Rietmolen). Er wordt gebruik gemaakt van de gezellige kantine van de DAR, alsmede van de kleed- en doucheruimtes.

 

KNLTB 

TV Rietmolen is bij de KNLTB. Ieder lid ontvangt een KNLTB-pas. Dit is het bewijs van lidmaatschap, zowel van de club als de Bond en is nodig voor toegang tot de tennisbanen en voor het spelen van toernooien.

 

Terugblik op de afgelopen 25 jaar

Op 17-01-1992 werd de tennisvereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De volgende bestuurders werden ingeschreven:

  • Bertil van Lith
  • Tiny Kerkemeyer
  • Bennie ten Dam

 

Wat vooraf ging...

In 1990 werd door het voorlopig bestuur (Bertil van Lith en Tiny Kerkemeyer) van de tennisvereniging in oprichting een enquete uitgeschreven onder de Rietmolenaren om de behoefte van een tennisvereniging in Rietmolen te peilen. In april 1991 ging er een brief naar de gemeente Neede met het verzoek om medewerking te verlenen aan de wijziging van het bestemmingsplan "Het Olland" om de bouw van een tennisbaan mogelijk te maken. 

Aangezien een deel van de voor de aanleg benodigde gronden geen eigendom is van de gemeente Neede, maar van de kerk, vond er in januari van dat jaar een gesprek plaats met het kerkbestuur om medewerking voor de aanleg van een tennisbaan te bespreken.

 

Wijziging bestemmingsplan "Het Olland"

Op 9 september 1991 verleende de gemeente Neede haar medewerking voor het aanleggen van twee tennisbanen op het Olland in Rietmolen. De gemeente vroeg de initiatiefnemers de plannen uit te werken, een exploitatie- en investeringsbegroting te maken om aan de hand van deze uitgewerkte plannen een definitief besluit te nemen. 

Met het stichtingsbestuur van gemeenschapsruimte "de Molle" werd op 6 november 1991 afgesproken dat tegen een vergoeding, de tennisvereniging gebruik mag maken van de douches en de kantine van het gemeenschapshuis "de Molle".

 

Wist je dat...

Prins Henry I en zijn adjudant Helmuth zich als eerste niet bestuurlijke leden hebben aangemeld als lid bij de tennisvereniging in Rietmolen. Als aandenken aan dit carnavalsfestijn in 1992 kreeg de tennisvereniging een tennisracket met opschrift "tennispark de reetslagers". Dit tennisracket heeft lang op het tennispark op het Olland gehangen, met de verhuizing naar de nieuwe locatie aan de van Everdingenstraat is dit tennisracket zoek geraakt. (Als er nog iemand is die weet waar dit racket is gebleven meld dit dan bij het secretariaat) 

In 1991 bestond het bestuur uit:

  • Bertil van Lith (voorzitter)
  • Tiny Kerkemeyer (secretaris)
  • Bennie ten Dam (penningmeester)
  • Elly Doove (technische tennisadviezen)
  • Tonnie Bauhuis (bouwkundige zaken)

 

De start van de bouw

De totale investering voor de tennisvereniging voor de aanleg van de tennisbanen bedroeg ƒ159.000,=. Van de gemeente Neede kreeg de tennisvereniging een éénmalige subsidie van ƒ45.000,=. Bij de Rabobank werd een lening aangegaan van ƒ 85.000,=.

Op 4 november 1992 kon de bouwvergunning, na een contante betaling van ƒ578,40, op het gemeentehuis worden opgehaald. De bouw van de tennisbanen was toen al in volle gang en dat onder het toeziend oog van de KNLTB en de NSF.

 

De opening van de tennisbanen op 5 juni 1993

De openingshandeling bestond uit het ontsluiten van de toegangsdeur tot het complex en de onthulling van de naam van het tennispark en een receptie in "de Molle". Muziekvereniging Amicitia luisterde het openingsfeest muzikaal op. Ter gelegenheid van de officiele opening werd een dag later, zondag 6 juni, een open toernooi gehouden.

De tennisvereniging had bij de opening van de banen 140 leden. Dit was ook het maximaal toegestane aantal leden (70 leden per baan). Voor de tennislessen heeft de vereniging destijds 2 tennisleraren aangetrokken. Van de 140 leden hadden zich maar liefst 104 leden aangemeld voor de tennisles. 

 

Tijdlijn met belangrijke gebeurtenissen

1991 Aanleg van de tennisbanen 
1992 Oprichting van de tennisvereniging
1993 Officiele opening van de tennisbanen
1994 1e ledenvergadering wordt uitgeschreven
1995 Tennisvereniging wordt lid van de KNLTB
1996 Aanleg van een derde baan wordt afgewezen door de gemeente Neede
1997 -
1998 -
1999 Oprichting van de technische commissie
2000 -
2001

Oprichting jeugdbestuur binnen de tennisvereniging

Oprichting redactie voor het clubblad

Er is een stichtingsbestuur in het leven geroepen om de plannen rondom een nieuw te bouwen sportcomplex in Rietmolen verder uit te werken

2002 Johan Lansink heeft zitting genomen in het dagelijks bestuur van de stichting Sport en Cultuur. De stichting is een voorbereidingscommissie die bekijkt wat de mogelijkheden zijn voor het realiseren van een sportcomplex. Hierin hebben de voorzitters van voetbal, volleybal en tennis zitting. De voorzitter is een onafhankelijk persoon en de stichting is notarieel vastgelegd
2003 Aangezien het nieuw te bouwen sportcomplex nog wel even op zich laat wachten wordt er tijdens een extra ledenvergadering in oktober 2003 besloten tot renovatie van de tennisbanen in het voorjaar van 2004
2004

Renovatie van de tennisbanen door Oranjewoud

Ook wordt er voor het eerst de jaarlijkse sportweek georganiseerd, waarbij leerlingen van de diverse basisscholen in de gemeente Neede in de gelegenheid worden gesteld om kennis te maken met verschillende takken van sport

2005

Dorpsaccommodatie (DAR) is de nieuwe naam voor de stichting sport en cultuur. Door de culturele verenigingen bij de bouw van het sportcomplex te betrekken bestaat er een mogelijkheid om subsidie uit Brussel te verkrijgen.

Overlijden van onze penningmeester Hennie Emaus.

 2006 Op 4 oktober 2006 wordt een extra ledenvergadering gehouden ten behoeve van de nieuw te realiseren dorpsaccommodatie. Tijdens deze vergadering wordt aanvullende informatie gegeven en is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Er wordt instemming gevraagd voor de financiële verantwoording en wordt gekeken naar welke mogelijkheden er bestaan voor het verrichten van zelfwerkzaamheden
2007 Wordt er een officiële overeenkomst getekend met de participerende verenigingen. Vanuit de DAR zijn er vrijwilligers geworven voor allerlei werkzaamheden die moeten gebeuren voor de realisatie van de nieuwe sportaccommodatie. Voor het afbreken van de tennisbanen aan het Olland moeten vrijwilligers binnen de tennisverening worden gevraagd. 
2008 Rob Bruning (voorzitter van de tennisvereniging) zit in de bouwcommissie van de DAR en is gemoeid met de bouwactiviteiten rondom de nieuw te bouwen sportaccommodatie
 2009 17 maart definitieve bouwvergunning sportaccommodatie
 2010 In maart beginnen de bouwactiviteiten voor de nieuwe sportaccommodatie, in mei wordt de lavalaag, de hekken en de lichtmasten gedemonteerd op het Olland en gemonteerd op de nieuwe locatie
2011

28 mei helpersfeest voor vrijwilligers bouw sportaccommodatie

29 mei officiële opening van de nieuwe sportaccommodatie genaamd DorpsAccommodatieRietmolen (DAR)

2012 Toetreding van de tennisvereniging tot de Stichting Organisatie Komité Reetmölle
2013  -
2014  De website van TV Rietmolen gaat live.
2015 Jeugdbestuur en technische commissie gaan fuseren tot activiteitencommissie (AC)
2016 -
2017 Tennisvereniging viert haar jubileumjaar (25 jaar)
2020

Door de coronamaatregelen is de KNLTB-clubapp ingevoerd voor het reserveren van de banen

2021 De nieuwe website is online
2022
-
2023 Introductie nieuw clublogo en clubshirt TV Rietmolen

 

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 545 221 407

Stichting DAR (Dorps Accommodatie Rietmolen)

Pastoor van Everdingenstraat 66A
7165 AL Rietmolen

KVK-nummer

40104378